English Slovensky Deutsch
picture
picture
picture

Aktuálna výstava

Tvorbu dvoch mimoriadne zaujímavých autorov, českého sochára Bohumila Eliáša ml. a slovenského fotografa a maliara Martina Imana predstavuje Savoy Gallery v termíne 16. máj – 16. jún 2018 pod spoločným názvom „Nehľadaj, nachádzaj“

Bohumil Eliáš ml. (1980) patrí k výrazným osobnostiam súčasnej českej výtvarnej scény. Napriek veku sa v posledných rokoch jeho diela pravidelne objavujú na významných domácich i zahraničných prezentáciách súčasného českého umeleckého skla.

Bohumil Eliáš je vyznávačom čistých objemov bez zaťažujúcich detailov, ale táto strohosť len zdôrazňuje veľkorysé línie jeho tavených plastík. Uprednostňuje geometriu tvarov, ale pripúšťa i zdanlivo náhodné zásahy do uzavretých objemov, čo jeho dielam dodáva nádych jemnej poetiky. Pracuje s čírym i maľovaným sklom, no s farbou narába priam minimalisticky a racionálne - buď ju nechá vyznieť v jej plnej intenzite, alebo len v podobe farebného akcentu, ktorý však ovládne celok.

V Bratislave predstavuje výber zo svojej tvorby – 11 tavených i lepených sklenených plastík, ktoré zaujmú diváka čírosťou ušľachtilého materiálu, rozmanitosťou štruktúr zatavených v sklenej hmote, iskrivosťou a hrou svetla i tajomnou drsnosťou matných a zvrásnených povrchov.

Martin Iman (1969) bol dlhé roky známy ako úspešný fotograf, no po roku 2014 sa čoraz častejšie stretávame s jeho menom i s jeho dielami na výstavách obrazov. Zdá sa, že maľba si ho podmanila a upriamila jeho kreativitu novým smerom, najmä na techniku akrylu, často kombinovanom s tušom, uhľom, prípadne i s kolážou. Martin Iman vo svojej maľbe zväčša inklinuje k abstrakcii – geometrickej i lyrickej. Hranaté i oblé tvary i spleť línií jeho kompozícií však často nadobúdajú podobu známych reálií a štylizovaných znakov, v ktorých cítime náznak reality a nakoniec i návrat do predmetného sveta postáv, vecí, architektúr i prírodných celkov. Autor buduje skladbu tvarov, komponuje farebné harmónie a kontrasty, vnáša disciplínu i jednotu tušovou, či uhľovou linkou, ale najmä bytostne vníma nesmiernu energiu, ktorú vyžaruje farebná hmota.

Na výstave v Savoy Gallery predstaví 22 maliarskych diel, ktoré zaujmú diváka decentnou a emotívnou farebnosťou i presvedčivou dynamickou kresbou.

Bohumil Eliáš ml.

Narodil sa 1. apríla 1980 v Prahe. V rokoch 1996 – 2000 študoval na Strednej umelecko-priemyslovej škole sklárskej v Kamenickom Šenove a v rokoch 2001 – 2007 na Akadémii výtvarných umení v Prahe na Katedre figurálnej plastiky u prof. Jana Hendrycha.

Žije v Prahe a venuje sa umeleckému sklu a maľbe. Je členom združenia umelcov Mánes a Rubikon. Má za sebou množstvo domácich i zahraničných výstav a jeho diela sú v početných umeleckých zbierkach.

Martin Iman

Narodil sa 28. marca 1969 v Žiline. V súčasnosti, po krátkom pôsobení v Prahe, žije a tvorí v Bratislave. Venuje sa fotografii a v posledných rokoch i maľbe a kresbe. O jeho úspešnosti hovorí aj fakt, že vystavuje doma i v zahraničí, spolupodieľal sa na projektoch Cargo Gallery CZ, jeho diela boli súčasťou interiéru Slovenského pavilónu na EXPO 2015 v Miláne a v roku 2017 bol zaradený do zoznamu autorov prvej globálnej burzy s umením ARSTAQ.

Výstava je prístupná denne od 16. mája do 16. júna 2018. Vstup voľný.

SMTP Error: The following recipients failed: