English Slovensky Deutsch
picture
picture
picture

Notársky úrad

JUDr.Tomáš Trella - notársky úrad sa nachádza na prvom poschodí budovy Carlton Savoy 2A (Courtyard).

-osvedčovanie pravosti podpisov a listín

- spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

- osvedčovanie právne významných skutočností

- konanie vo veciach notárskych úschov

- úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

- poskytovanie právnych rád

- spisovanie iných listín

SMTP Error: The following recipients failed: